Wat doet een remedial teacher? Wat doet een remedial teacher?

Wat doet een remedial teacher?

Wanneer een kind grote moeite heeft om op school bij te blijven kan een remedial teacher ingezet worden. Maar wat doet een remedial teacher nu en op welk moment is het nodig om hulp in te schakelen? Remedial teaching is een speciale manier om kinderen te begeleiden die gedrags- of leerstoornissen hebben. Vaak wordt er op school al extra begeleiding door de leraren aan dergelijke kinderen gegeven. Indien deze hulp niet mag baten wordt er een getrainde remedial teacher erbij gehaald om de leerprestaties naar het normale te brengen.

Remedial teaching is anders dan bijles

Een remedial teacher geeft wat anders dan alleen bijles. Zo is bijles eerder gericht op het herhalen van leerstof waar een leerling problemen mee heeft. De methoden die op school worden toegepast worden in dat geval ook vaakt toegepast. En de stof die wordt behandeld is veelal tijdens de gewone lessen al behandeld of zal worden behandeld. Daarbij ontvangt het kind de begeleiding van een leraar die specialist is in het vak. Remedial teaching is echter specifiek gericht op het aanpakken van de oorzaak van een leerprobleem in plaats van de leerstof.

Remedial teaching onderzoek

Wil een remedial teacher erachter komen bij welke methode een kind baat heeft zal er van tevoren een onderzoek worden gedaan. Zo kan de dyslexie, dyscalculie, het geheugen en de intelligentie worden onderzocht. In een dyslexieonderzoek zal uitgezocht worden of het spellen en het lezen in orde is en wat de onderliggende oorsprong is van spelling- en leesproblematiek. Ingeval van een dyscalculieonderzoek zal er worden gezocht naar ernstige rekenproblemen. En als er geen uitsluitsel is gevonden kan vervolgens een intelligentieonderzoek worden gedaan door een remedial teacher.

Ook zijn er didactische onderzoeken waarmee getest kan worden of een kind goed begrijpend en technisch kan lezen, of deze kan rekenen en spellen en in welke mate de woordenschat is ontwikkeld. Wanneer er een pedagogisch-didactisch onderzoek wordt uitgevoerd kijkt men nog een stap verder en wordt ook de opvoedingssituatie en de onderwijsleersituatie nauwkeurig onderzocht. Remedial teaching komt daardoor het best tot zijn recht.

 

Reageren is niet mogelijk.