Zorg voor mensen met handicaps Zorg voor mensen met handicaps

Waar gehandicaptenzorg voor is, is om mensen met een beperking zo goed mogelijk te helpen om zo zelfstandig en comfortabel mogelijk te leven. Dit leven moet worden afgestemd op hun behoeften en mogelijkheden.

Gehandicaptenzorg biedt hulp en bijstand aan mensen met een beperking. Er zijn verschillende soorten functionele beperkingen. Bijvoorbeeld:

Lichamelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen (belemmeringen bij zien, horen of spreken), verstandelijke beperkingen, matige verstandelijke beperkingen samen met (ernstige) gedragsproblemen, en meervoudige beperkingen (een mix van lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperkingen).

Gehandicaptenzorg is een dienst die hulp, bijstand en advies geeft aan mensen met een handicap. Er zijn verschillende soorten beperkingen, waaronder lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke. Over het algemeen hebben mensen die Gehandicaptenzorg ontvangen problemen met hun geestelijke, sociaal-emotionele of lichamelijke groei. De begeleider van Gehandicaptenzorg helpt de persoon op deze gebieden.

Wat is gehandicaptenzorg nou eigenlijk?

Zorg voor gehandicapten biedt een scala aan diensten die kunnen worden afgestemd op individuen, afhankelijk van het type en de ernst van hun handicap. Voor mensen met ernstige lichamelijke of geestelijke beperkingen is het vaak nodig om naar een gespecialiseerd verpleeghuis te gaan om de intensieve ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Indien je onmiddellijk een dergelijke hulpkracht nodig hebt kan je Fellow Zorg daarvoor inschakelen.

Cliënten

De behoeften van cliënten van Gehandicaptenzorg variëren enorm, van een lichte verstandelijke beperking tot een ernstige lichamelijke beperking. Elk individu heeft zijn eigen specifieke handicap en heeft op verschillende manieren hulp van een verzorger nodig. Ze kunnen bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten. Ook is het essentieel dat de mantelzorger de cliënt stimuleert om zoveel mogelijk zelfstandig te doen, om zijn zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast is het de taak van de verzorger om de cliënt te helpen bij het verkennen van vrijetijdsactiviteiten, zodat hij zijn vaardigheden kan uitbreiden. De verzorger moet de cliënt een activiteitenprogramma aanbieden om hem of haar te helpen groeien.

Gevarieerde beroepen

De beroepen in de gehandicaptenzorg zijn gevarieerd. Er zijn leidinggevende functies (zoals woonbegeleider), administratieve functies (zoals activiteitenbegeleider) en functies op locatie (zoals ambulant begeleider). Voor de beste zorg in de Gehandicaptenzorg werk je in een groep samen met Gedragsdeskundigen, Verpleegkundigen en andere professionals.

Zo is er de functie van Pedagogisch Medewerker in de Gehandicaptenzorg. Deze Pedagoog helpt mensen met een handicap op de meest ideale manier vooruit. Om dit te bereiken werkt de Pedagoog samen met de mensen in de omgeving van de klant, zodat de klant in een ideale situatie verkeert om zich te ontwikkelen.

Daarnaast doe je als begeleider in de gehandicaptenzorg verschillende boodschappen en ga je om met verschillende partijen en klanten. Daarom zijn er verschillende niveaus:

Begeleider A Gehandicaptenzorg

Dit is een leidinggevende functie voor mensen die voor het eerst gaan werken in de gehandicaptenzorg. Een Begeleider Gehandicaptenzorg is meestal een inleidende functie, waarbij de houder verantwoordelijk is voor een minimum aan taken op de werkplek. Deze functie wordt ook wel Assistentie Gehandicaptenzorg genoemd.

Begeleider B Gehandicaptenzorg

De Begeleider B in de Gehandicaptenzorg is verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten binnen de werkomgeving. Functies in deze hoedanigheid zijn onder andere Verpleegkundige Gehandicaptenzorg, Verzorgende IG Gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg.

Supervisor C bij zorg voor gehandicapten

De functie van Supervisor C in de Gehandicaptenzorg omvat het uitvoeren van diverse administratieve taken en het bijhouden van het cliëntennetwerk. Daarnaast is deze functie verantwoordelijk voor het maken van ontwikkelingsplannen en het bewaken van de naleving van de begeleidingsstijl.

Naarmate het niveau van de functie toeneemt, krijgt de supervisor meer verantwoordelijkheden en taken toegewezen, zodat de cliënten de juiste hulp krijgen. Een permanente aanwezigheid in de voorziening is gunstig voor de cliënten, omdat zij vertrouwd raken met hetzelfde gezicht. Detachering in de gehandicaptenzorg is dus een goede oplossing voor medische instellingen die een vaste aanwezigheid willen hebben zonder alle risico’s te lopen die horen bij het werkgeverschap.

Reageren is niet mogelijk.